Der er gået sport i at finde energibesparelser i Lægemiddelstyrelsen, der bor til leje i den gamle sojakagefabrik på Islands Brygge i København. Indtil videre er der skåret 1 mio. kWh af det årlige elforbrug i bygningerne – den største besparelse er opnået med energieffektive EC-ventilatorer fra ebmpapst.

Det er et lovkrav, at statslige institutioner skal have fokus på miljøet. I perioden 2006-2020 skal energiforbruget reduceres med mindst 16 %, men Lægemiddelstyrelsen passerede den milepæl for flere år siden. Der er ikke kun sparet på el men også på varme og vandforbrug.

”Vi har skudt langt over målet, vi er nogle duksedrenge”, griner bygningsdriftskoordinator Jan Czako, der også er energiperson i Lægemiddelstyrelsen, en titel der forpligter ham til at tænke i energibesparelser.

Det er nu ikke nogen tung byrde for Jan Czako at tænke i miljø. De sidste 6-7 år har han jagtet energibesparelser sammen med sin kollega Mathis Weidanz og installatør Kasper Månsson fra KøleDanmark. Det er sammenlagt blevet til mange både små og store projekter.

Guldæg i laboratoriet
Hele 2/3 af besparelserne er hentet på ventilations- og køleanlæggene til laboratoriet, hvor Lægemiddelstyrelsen tester og analyserer medicin til det danske marked. Her bliver piller og andre medikamenter undersøgt og kontrolleret, og det kræver meget ventilation af de 30 arbejdsstationer med lufttætte stinkskabe, HPLC-skabe og LAF-bænke samt af selve laboratoriet – både på grund af lugtgener og af hensyn til sikkerheden.

Den gennemsnitlige besparelse på ventilationsanlæggene er 27 % – på nogle anlæg er det mindre og på nogle meget mere. Besparelserne er opnået ved at udskifte de eksisterende remtrukne AC-ventilatorer med energibesparende EC-ventilatorer fra ebmpapst med integreret motor og styring.

”Vi mødte ebmpapst på et energiseminar på DTU, hvor markedschef Niels Knokgård havde et indlæg om energirenovering af ventilationsanlæg med EC-ventilatorer. Vi inviterede Niels ud til en gennemgang af vores anlæg og fik en detaljeret oversigt med besparelser og tilbagebetalingstider for hver enkelt ventilator, hvis vi skiftede til EC”, fortæller Jan Czako.

Der var ikke noget at betænke sig på. Udskiftningen blev sat i gang, og nu er den sidste AC-ventilator netop blevet afinstalleret og erstattet af en EC-ventilator med permanent-magnet motor, som kan programmeres præcis til det aktuelle behov.

”Jeg kan programmere ventilatorerne fra min PC. Det er ret smart, og har man først fået det ind under huden, så er ebmpapst-ventilatorerne en drøm at arbejde med”, mener Kasper Månsson fra KøleDanmark.

Prestige i besparelser
Investeringen i ventilationsanlægget har tjent sig selv hjem på 2,6 år, men der er mere på spil i Lægemiddelstyrelsen end kroner og ører. Det er nemlig direktionens ambition at ligge i top i BEMA – Benchmarking of European Medicines Agencies, der måler alle lægemiddelstyrelser i EU på, hvor professionelt laboratorierne drives.

Så duksedrengene i Lægemiddelstyrelsen er allerede i gang med næste projekt, der går ud på at udskifte vinduespartierne i de sydvendte facader til ”MicroShades”, der giver udsyn, men som lukker solvarmen ude. Dermed begrænses nedkølingsbehovet af den del af bygningen, når solen står på.

”Der går jo sport i det, når tingene lykkes for en. Nu mangler vi efterhånden kun at skifte til LED-belysning og at få installeret en klimaskærm på bygningen. Ellers har vi sparet, hvor vi kan”, siger Jan Czako tilfreds.

Lægemiddelstyrelsen bor til leje sammen med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed i de to bygninger ved siden af hinanden på Islands Brygge, der oprindelig husede ”Sojakagens” fabrik og administration. Den samlede energibesparelse på 1 mio. kWh pr. år er for begge bygninger – de får ikke billigere husleje ved at lave energibesparelser men betaler mindre i el, vand og varme og nyder godt af lavere driftsomkostninger til de moderne EC-ventilatorer. Fakta ventilationsanlæg

 


 

Fakta ventilationsanlæg

  • Energibesparelse: 125.000 kWh / år
  • 1,50 kr. pr. kWh: 188.000 kr. / år
  • Tilbagebetalingstid: 2,6 år
case

Case Study

Lægemiddelstyrelsen vil være nr. 1 i energibespareler.

Download PDF
Duksedrengene i Lægemiddelstyrelsen