Ebm-papst ventilatorer med EC teknologi tjener kunder på forskellige fronter

En række cases har vist, at EC teknologi ikke blot er skånsom for miljøet og for ebm-papst’s kunders økonomi, men også for eksempelvis koncertsale med meget specifikke krav til støjemmision.

 


Air Condition, billigere og bedre.

Hong Kong Electric sparer elektricitet med skræddersyede EC-centrifugalventilatorer.

Energileverandør Hong Kong Electric forsyner over 570.000 private husholdninger og erhvervskunder med elektricitet. Indtil nu har de også haft brug for en hel del elektricitet til klimaanlægget i bygningen på Ap Lei Chau. Systemet var ikke længere moderne. Det slugte strøm og efter 10 år krævede AC-ventilatorerne ofte vedligeholdelse. Derfor begyndte Hong Kong Electric at søge efter ventilatorer der fungerer pålideligt, passer ind i det eksisterende ventilationssystem og sparer energi.

I en test havde strømleverandøren tre ventilationsanordninger udstyret med RadiFit D3G310-GG05-01 og RadiPac R3G630-AQ01-01 fans, som ebmpapst Sverige har produceret, baseret på MXAC Retrofit produktlinje. De var nødt til at opfylde en særlig høj brandmodstandsklasse, der skulle bruges i bygningen, og det er grunden til, at den skandinaviske udvikler måtte justere ventilatorernes tætninger og vibrationsdæmpning. Med MXAC-modeller, der blev tilpasset eftermonteringerne, tog de kun fem timer pr. enhed at foretage udskiftningen. EC-ventilatorer bruger 50 procent mindre energi: 3,4 kilowatt i timen i stedet for 6,75 kilowatt i timen. Takket være deres direkte drev og kompakte konstruktion kræver ventilatorerne stort set ingen vedligeholdelse. De er også ekstremt pålidelige og har en lang levetid. Af alle disse grunde besluttede Hong Kong Electric at erstatte ventilatorerne i hele bygningen med ventilatorerne fra ebm-papst og tilføjede også andre bygninger til projektet.


 


Sparer penge med bedre ventilation

Eftermontering af ventilationssystemet på en svinefarm med EC-teknologi overskred alle forventninger.

Landmændene Momeyer i nærheden af ​​Celle overvågede deres energiforbrug over et par måneder og opdagede, at det var for dyrt at ventilere deres svinebedrift med AC-ventilatorer. Ingeniørfirmaet HDT beregnede energibesparelser på omkring 35 procent, hvis Momeyer skiftede til EC-ventilatorer fra ebm-papst. Landmændene besluttede at eftermontere dem i ventilationssystemet.

Installation af de nye aksiale ventilatorer var ekstremt enkel, da de eksisterende åbninger og fastgørelsespunkter kunne genbruges. Antallet af ventilatorer – tolv – forblev også det samme. De nye ventilatorer var imidlertid programmeret til kun at arbejde med 80 procent af deres kapacitet. De er opdelt i tre grupper med fire ventilatorer i hver. En af disse grupper arbejder også som varmeveksler.

EC-ventilatorernes ydelse og funktion kan kontrolleres og overvåges når som helst. De er meget stille og arbejder energieffektivt. Takket være specielle overfladebelægninger er de meget robuste og kan håndtere den aggressive luft i stalden bedre end lignende produkter fra konkurrenter. Den forventede energibesparelse blev hurtigt overskredet: I stedet for den forudsagte besparelse på 35 procent nåede Momeyer 50 procent allerede efter seks måneder

Pigfarm case

 

 

 


Stille ventilation giver plads til musik

I en musikskole med en koncertsal i Letland arbejder støjsvage EC-ventilatorer i rummets aircondition.

Musikskolen og koncertsalen „Latvjia“ i Ventspils, Letland, stod færdig i foråret 2019. I mange rum er fancoils fra LTG, installeret i gulvet, ansvarlige for aircondition. Kravet til disse enheder var, at de opererer meget tyst, for ikke at forstyrre driften af ​​musikskolen.

Ved udvikling af disse fancoils arbejdede LTG tæt sammen med ebm-papst for at vælge den rigtige ventilator. Enhederne har en “inhalationscyklus”, hvor de suger indblæsningsluft ind, og en “udåndingscyklus”, hvor luften blæses ud igen. Ventilatoren ændrer ikke sin rotationsretning på noget tidspunkt. Cyklusserne implementeres ved hjælp af et spjæld, der bevæges med konstante intervaller.

K3G190-RC05-23, der fungerer inden i fancoil-enhederne, opererer meget tyst.

Oprindeligt opstod der imidlertid støjende turbulens på grund af de skiftende luftstrømme under skift af ventilations-cyklus. Luftindtagsgitteret FlowGrid fra ebm-papst løste problemet og reducerede støjen med 6 dB (A).

Da bygningen er ny, er der stadig et behov for at lære at styre klimaanlægget på forskellige tidspunkter af dagen og ved forskellige årstider, da det giver skiftende driftsforhold. Ventilatorernes gode reguleringsdynamik var derfor også meget vigtig.

Retreofit Letland

 

 

 


 

På taget fjernede ENGIE gamle ventilatorer