Ventilator-kasserne på toppen af de rustrøde boligblokke i Farum Midtpunkt har fået ny indmad. Flere hundrede gamle ventilatorer fra 70’erne er blevet pillet ud og erstattet af moderne, energibesparende ventilatorer fra ebmpapst.

I samme arbejdsgang er der blevet renset ventilatorkanaler og skiftet emhætter i lejlighederne, og resultatet er et nyrenoveret ventilationssystem, der skærer halvdelen af energiforbruget – i runde tal fra 1 til ½ mio. kr. om året.

– Det er et langt bedre resultat, end vi havde turdet håbe på, siger Alex Rytt, der er seniorkonsulent i KAB og altid på udkig efter energibesparende løsninger til selskabets boligområder.

Grønne krav
Det var efterhånden tiltrængt med en gennemgribende renovering af ventilationsanlæggene i Farum Midtpunkts boligblokke – ikke mindst for at undgå skimmelsvamp.

– Vi ville selvfølgelig have en løsning, der gav bedre ventilation i lejlighederne, det er klart. Men vi ville ikke for enhver pris gå efter det billigste tilbud – vi stillede krav om, at energiforbruget skulle være markant lavere efter renoveringen, forklarer Alex Rytt.

Så da opgaven blev defineret af rådgivende firma Alectia og udbudt i licitation i april 2009, blev der lagt mindst lige så meget vægt på løsningernes energiforbrug som på prisen.

– Efter licitationen spurgte vi endda et par af de mest interessante tilbudsgivere, om de kunne komme op med noget endnu bedre på energisparefronten, fortæller projektleder Ejvind Løgberg fra Alectia.

Det blev installatør-firmaet Yit Denmark, der fik opgaven – ikke mindst ved at fokusere på energibesparelsen med EC-ventilatoren fra ebmpapst. Samlet pris for renoveringen: ca. 20 mio. kr.

Før og efter:
Forskellen i energiforbruget før og efter udskiftningen blev målt på en af boligblokkene:

Ventilatorkasserne på taget af boligblokken blev udstyret med målere, der over nogle uger registrerede strømforbruget for de gamle ventilatorer og derefter for de nye ebmpapst-ventilatorer:

Forbrug med gamle AC-ventilatorer: 62,3 KWh pr. dag. Forbrug med nye EC-ventilatorer: 29,7 KWh pr. dag.

Besparelse i energiforbrug pr. dag = 52,3 %

 


 

Besparelse pr. år

  • Energiforbrug: 292.700 kWh
  • 1,75 kr. / kWh: 512.225 kr.
  • Tilbagebetalingstid: Ca. 10 år
case

Case Study

Farum Midtpunkt halverer elforbruget med nye ventilatorer.

Download PDF
Farum Midtpunkt sparer 50%