Functional Safety Group

ebmpapst rådgiver nu om driftsikre og pålidelige ventilationsanælg

Vi giver dig det fulde overblik over, hvordan du overholder maskindirektivet og alle de andre regler og standarder, der gælder for et  ventilationssystemer.

Du kender ebmpapst som leverandør af driftssikre og energieffektive ventilatorer og anlæg. Men driftssikkerhed er ikke nok. Hele funktionen af anlægget skal være uden risici, herunder også det er sikkert at anvende.
Lad os se det i øjnene: en ventilator kan blive uhyggelig farlig, hvis ikke sikkerhedskravene er overholdt. I branchen har vi set for mange eksempler på, at forskrifterne ikke er overholdt, og hvor konsekvenser kan være fatale for de berørte personer.

Få et anlæg der fungere korrekt og pålideligt
Indrømmet: Der er utroligt mange love, direktiver m.m., der skal overholdes, og som slutbruger af et ventilationssystem er det nærmest umuligt at vide, om anlægget nu også er lovligt og sikkert at arbejde med.
Hos ebmpapst Denmark har vi i en længere periode fokuseret på, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe slutbrugeren med at få overblikket og dokumentation for, at alle krav er opfyldt, når et ventilationsystem skal installeres eller renoveres. Vi kalder denne ydelse Funktionssikkerhed i ventilationsystemer.


Den bedste rådgivning i branchen

Mange parter er involveret – og er ansvarlige – når et ventilationssystem designes, produceres, leveres, installeres og er i drift. Hos ebmpapst Denmark sørger vi for, at ansvaret bliver fordelt korrekt, så ingen efterfølgende kan fraskrive sig sit ansvar for den pågældende del af processen.
Til at hjælpe os med at udvikle denne ydelse har vi trukket på Danmarks vel nok største kapacitet, når det gælder sikkerhedskrav til elektriske maskiner, nemlig Per Juul fra Funktionssikre Maskiner ApS. Gennem et intensivt forløb har Per Juul uddannet vores team, så vi nu er på markedet med en rådgivning, som vi tør kalde Danmarks bedste inden for funktionssikre ventilationsystemer

På høje tid at få sikkerheden i fokus

Per Juul er udpeget af Dansk Standard til at repræsentere Danmark i internationale komiteer inden for ISO (sikkerhed) og IEC (elektricitet), hvor han er med til at skrive internationale standarder som værktøjer til, hvordan Maskindirektiv og andre krav overholdes.
Ifølge Per Juul er det høje tid, at aktører inden for ventilationsbranchen får både sikkerhed og pålidelighed i fokus.

Nogle af de vigtigste direktiver og standarder ang. maskinsikkerhed:
 • EU’s Maskindirektiv – 2006/42/EU
  • EN IEC 60204-1 (elektriske installationer på maskiner)
  • ISO 13849-1 og 138349-2 (Maskinsikkerhed – sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer)
  • ISO 13850 (nødstop)
  • ISO 14118 (forebyggelse af uventet start)
  • ISO 14119 (tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger)
  • ISO 14120 (beskyttelsesskærme)
 • Anvendelsesdirektiv 2009/104/EC
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse ABEK 1109
 • Arbejdstilsynets bekendtgørelse ABEK 1234

 

 

Safety ebmpapst ventilation

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi leverer en samlet funktion

”Det er min erfaring, at kun ganske få ventilationsystemer i dag lever op til alle krav, og at branchen nok mere har arbejdet efter egne regler end efter standarder”, bemærker Per Juul.
”Derfor glæder det mig, at ebmpapst Denmark nu går foran, for der er masser af løse ender at tage fat på, når vi taler levering af et ventilationsystem. Man kan sige, at ebmpapst Denmark har flyttet sig fra at levere komponenter til nu at levere en samlet funktion inklusive rådgivning. Det er vigtigt, at de kan rådgive kunden om den samlede funktion af anlægget. Det er bestemt et relevant område at tage op.”

Vi ved, hvad vi skal kigge efter

Torben Lintrup Kirkholt, adm. direktør for ebmpapst Denmark, ser også rådgivningen som et vigtigt nyt forretningsområde:
”Ventilation er et smalt segment, som måske ikke har det store fokus hos de rådgivende ingeniørfirmaer. Derfor tager vi nu denne opgave på os. Vi har erfaringen og kan overføre reglerne til det, vi laver.”

Vi samler alle trådene

”Per Juul har sikret, at vi er rigtig godt klædt på til at hjælpe kunderne og slutbrugerne. Vi ved, hvad vi skal kigge efter. Og for vores eget vedkommende har vi 100 procent styr på, at de produkter og anlæg, vi selv leverer, til fulde lever op til direktiver og andre regler.
Vi er fuldt bevidste om, hvad der er vores ansvar, og hvad der påhviler andre involverede. Derfor vi kan hjælpe kunden med at få ansvaret fordelt og dokumenteret korrekt fra start. Vi kommer med en tjekliste, der blandt andet sørger for, at slutbrugeren får de nødvendige underskrifter og får dokumentation for. at deres anlæg opfylder de rette paragraffer. Vi samler alle trådene”, fastslår Torben Lintrup Kirkholt.


Kontakt Torben for mere information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torben Kirkholt
Direktør
torben.kirkholt@dk.ebmpapst.com
Tlf.: +45 43 23 11 31