Odense Universitetshospital sparer 60 procent af driftsomkostningerne ved at skifte til energibesparende EC aksialventilatorer i de ældste køleanlæg. Den største del af besparelsen udgøres af det reducerede energiforbrug, men der spares også ca. 25.000 kr. årligt på reparation og vedligehold af de 28 ventilatorer.

OUH er i gang med et storstilet renoveringsprojekt, hvor alle ineffektive og strømslugende ventilatorer bliver udskiftet til moderne EC-teknologi for at opnå et lavere energiforbrug. De ældste ventilatorer i de store sektioner af frikølere på OUH var over 10 år gamle og selvskrevne til at indgå i projektet. De brugte uforholdsmæssigt meget energi til opgaven med at køle hospitalets bygninger, og der var alt for store udgifter til vedligehold.

– Konsulentvirksomheden SE Big Blue har beregnet besparelsen for os, og energioptimeringen af frikøleanlæggene har bestemt levet op til vores forventninger, fortæller funktionsleder Jørgen Søfeldt, OUH.

– En ting er den store besparelse på elforbruget, men dertil kommer en betragtelig reducering af udgifterne til service og vedligehold på vores køleanlæg. Vi havde mange problemer med de forældede ventilatorer og store udgifter til reparation og udskiftning.

Lige til lossepladsen
Det tog 4 mand 2 dage at foretage udskiftningen i de gamle TT-coil kølere med 2 sektioner med 14 stk. ventilatorer af typen VTB-L-276 i hver sektion. Opgaven var simpel: De gamle ventilatorer med tilhørende AC-motorer og frekvensomformer skulle afmonteres og fjernes og erstattes af nye EC-ventilatorer fra ebmpapst med integreret styring og trinløs hastighedskontrol.

Skrammelbunken af blå vekselstrømsmotorer og andre dele fra det gamle køleanlæg voksede med en utrolig fart nedenfor trappen, da udskiftningen af ventilatorer blev påbegyndt. Det lignede, hvad det var: Forældet teknologi – lige til lossepladsen.

Da det grove arbejde var gjort, gik arbejdsholdet i gang med at forberede installationen af ebmpapst ventilatorer, der stod sortlakerede og funklede i store stabler.

Hvor der med standard AC-ventilatorer er en masse enkeltdele i installationen, der skal passes sammen, er EC-ventilatorerne fra ebmpapst nærmest plug-and-play, hvor motor, styring og ventilatorvinge er integreret i en kompakt enhed, der er lige til at installere. De forskellige dele er optimeret til hinanden, og det giver i sig selv en højere ydelse.

Men den store energibesparelse kommer af den helt anderledes måde, en EC-ventilator fungerer på i forhold til en konventionel AC-ventilator.

 

EC – et effektivt design
AC-motoren roterer ved hjælp af forsyningsnettes vekselstrøm og er svær og dyr at regulere op eller ned i hastighed. EC-motoren bruger derimod permanente magneter til at skabe det magnetiske felt inde i motoren og elektronisk kontrolleret jævnstrøm til at skabe rotationen. Det er funktionsmæssigt et meget mere effektivt design med meget lavere tab.

AC-motorens hastighed er bestemt af vekselstrømmens frekvens. Der skal bruges en frekvensomformer til at regulere op eller ned på hastigheden, og det kræver meget energi.

EC-motoren passer derimod altid perfekt til den aktuelle arbejdsopgave i stedet for at køre ved en tilnærmet hastighed. Herved spares energi.  ebmpapst EC-ventilatorer har integreret trinløs styring og bevarer deres høje effektivitet i hele reguleringsområdet.

 


 

Besparelsen pr. år

  • Energiforbrug: 84.100 kWh
  • 1,5 kr./kWh = 126.000 kr.
  • Drift: ca. 25.000 kr.
  • Samlet besparelse: 151.000 kr.
  • Tilbagebetalingstid: ca. 1,7 år
case

Case Study

OUH: Nye EC-ventilatorer i kølerummet tjent hjem på 1,7 år.

Download PDF
OUH sparer 60 procent med ebmpapst