Nordisk Film Biografer har med et snuptag fået en årlig energibesparelse på 800.000 kr. ved at sætte nye EC-ventilatorer fra ebmpapst i de gamle anlæg. 8 af de 17 Nordisk Film Biografer har fået nye ventilatorer, og besparelsen svarer til cirka 10 procent af det samlede energiforbrug i alle biografer. Investeringen er tjent hjem på godt halvandet år.

Ingeniør Stine Nørregaard Olesen, der står i spidsen for energirenoveringen i Nordisk Film Biografer, kan næsten ikke få armene ned.

– Vi er aldrig tidligere kommet i nærheden af en gevinst i denne størrelsesorden, og det bedste af det hele er, at renoveringen af ventilationsanlæggene var så enkel og hurtig en operation. Når vi gik i gang med en ny biograf, var ombygningen overstået i løbet af et par uger. Ud med de gamle ventilatorer og ind med de nye. Og tryk på start.

Den store energibesparelse er nået ved at udskifte de traditionelle AC-ventilatorer i biografernes anlæg med energibesparende EC-ventilatorer, der er et teknologisk kvantespring fra de vekselstrømsdrevne AC-modeller. EC er lidt dyrere i indkøb men bruger langt mindre strøm, og der er også besparelser på vedligeholdelse. Pilotprojekt i Odense
Stine Nørregaard Olesen begyndte at interessere sig for optimering af biografernes ventilationsanlæg, da biografen i Odense gav problemer i foråret 2013.

– Vi havde 3 motorer i Odense, der stod af med en uges mellemrum. Den nemmeste og hurtigste løsning ville være at sætte nogle tilsvarende motorer ind i anlægget og køre videre som hidtil, men så begyndte jeg og min tekniske rådgiver Brian Lund Nielsen at regne på, hvad der var den bedste løsning i forhold til investering og driftsomkostninger. Og så pegede pilen meget hurtigt på energibesparende EC-ventilatorer, fortæller Stine Nørregaard Olesen.

Biografen i Odense blev udnævnt til pilotprojekt og fik udskiftet alle 8 AC-ventilatorer med EC-ventilatorer fra ebmpapst, der er verdensførende indenfor udvikling af energibesparende ventilatorer. Investeringen lød på ca. 137.000 kr. og før- og eftermålinger på energiforbruget dokumenterede, at det var en god beslutning, for de nye ventilatorer bruger kun halvt så meget strøm som de gamle. Det betyder en årlig besparelse ved udskiftningen i Odense på 140.000 kr., så investeringen er allerede tjent hjem efter det første år. Med de gode resultater fra Odense blev der igangsat lignende udskiftninger i yderligere 7 biografer ud fra en beregning af, hvor der var mest at spare. Nogle af de ældste biografer var selvskrevne, f.eks. Palads i København, hvor ventilationsanlægget er en moderne knopskydning på den gamle bygning, og rørene snor sig over lofterne, hvor der nu er plads. Her blev der skiftet i alt 18 ventilatorer, og besparelsen er 60.000 kr. større end de beregnede 160.000 kr. pr. år.

Den grønne linje fortsætter
Før- og eftermålingerne viser, at der er opnået en gennemsnitlig energibesparelse på 45 % ved at skifte fra AC til EC i ventilationsanlæggene i de 8 biografer. Det svarer til 800.000 kr. om året – eller 8-10 procent af biografernes samlede elforbrug på 10-11 millioner kr. pr. år.
Omkostningerne ved energirenoveringen beløb sig til 1,4 millioner kroner, men et energitilskud fra DONG på 174.000 kr. pyntede på resultatet, så den reelle udgift kom ned på 1.247.788 kr. Dermed er tilbagebetalingstiden for investeringen godt halvandet år, og der er økonomi til at fortsætte den grønne linje i resten af de 17 biografer.

– Biografen i Esbjerg bliver den næste, vi tager fat på. Her har vi en forventning om, at de 6 nye ventilatorer vil give til en besparelse på 60.000 kr. om året med en investering på 125.000 kr. Så det tegner til at blive endnu en god forretning for Nordisk Film Biografer, slutter Stine Nørregaard Olesen.

 


 

Årlig besparelse i 8 biografer

  • Tåstrup: 4732 kWh
  • Falkoner Alle: 77.532 kWh
  • Herning: 28.188 kWh
  • Hillerød: 56.922 kWh
  • Imperial: 81.239 kWh
  • Odense: 112.633 kWh
  • Aarhus: 82.242 kWh
  • Palads: 177.241 kWh

I alt: 620.730 kWh

case

Case Study

Nordisk Film Biografer sparer 800.000 om året med EC

Download PDF
ebmpapst cases