Sponsorater

Vi er meget opmærksomme på at vores succes som firma, skabes af succesen fra menneskerne omkring os. Vores oprindelse og rødder gør os også opmærksom på, hvor vigtigt samhørighed og solidaritet er for langsigtet succes. Derfor støtter vi det generelle samfund med mange forskellige aktiviteter på vores lokationer og i vores regioner. Her har vi et særligt fokus på ungdommen.


Sport

Vi støtter og sponsorere flere forskellige sportsgrene i vores lokalområde. Herunder har vi i de seneste år blandt andet støttet holdsporten, i de forskellige byer omkring os. For os giver det mening at hjælpe til gennem sponsorater, der gør mulighederne bedre for sporten og de unge mennesker, der gerne vil motionere. Vi ser vores sponsorater som et middel til aktivt at påvirke børn og unges livsstil i den rigtige retning.

Sponsor af håndboldklubben VHC/Vidar

Social

Vi er ikke alle ens, men det bør vores muligheder være. Derfor forsøger vi at udvælge særlige fokusområder, hvor vores støtte kan gøre en forskel. Blandt andet har vi valgt at være sponsor for UIG, som hjælper områder hvor der hersker med fysiske, mentale eller sociale begrænsninger.

Hvorfor IUG?

Da vi selv er en ingeniørtung virksomhed finder vi det oplagt at være med til at fremme den indsats, som IUG yder for at bygge en bedre fremtid for mennesker, der er ramt af katastrofer eller fattigdom. Vores støtte er med til at give os øget indsigt i de globale sammenhænge, der skal virke som drivere internt for vores innovationsevne, agilitet og etik.

Samarbejdet med IUG giver os en opdateret viden om markeder og udviklingstrends, som normalt ikke har vores fokus. I stedet for kun at operere i et modent HVAC marked i Danmark vil vi gerne agere mere bredt. Det vil inspirere os og få os til bedre at forstå de sammenhænge, som vores teknologi i fremtiden kan komme til at indgå i.

I samarbejdet med IUG kan vi høste erfaringer om markeds- og teknologiudvikling, der ikke finder sted i Danmark. Vi vil gerne medvirke til at flytte fokus fra bistand over til kommercielt samarbejde. Det tror vi er væsentligt mere attraktivt og levedygtigt for alle deltagere

Dorte Lindegaard Madsen, IUG, i Freetown Sierra Leone, hvor IUG blandt andet har opbygget vandforsyningen efter en naturkatastrofe