Søren Pedersen har gjort en god forretning. Han har udskiftet Triac-ventilatorerne i sine svinestalde med nye EC-ventilatorer fra ebmpapst, og det lavere elforbrug giver en årlig besparelse på 85.000 kr. Investeringen er tjent hjem på godt to år.

Bedre ventilation, mindre støj og en større fortjeneste pr. gris. Det er status på Søren Pedersens slagtesvinebedrift i Bjerringbro efter en energirenovering af ventilationsanlæggene i de ni stalde.

El-besparelsen på 70 % i staldene betyder, at Søren Pedersens samlede elforbrug på bedriften med 4200 slagtesvin er faldet til det halve. Det er nu dokumenteret af EnergiMidt, som har fulgt installationens forbrug i et helt år efter udskiftning.

De i alt 43 EC-ventilatorer er installeret af MHJ Agroteknik over en periode på et halvt år – fra marts til september 2010. Hver gang et hold grise blev sendt til slagtning, rykkede 2 mand fra MHJ ind i den tomme stald, og 5 timer efter var de gamle ventilatorer erstattet af moderne energibesparende ventilatorer fra ebmpapst.

I dag kan Søren Pedersen glæde sig over et lavere støjniveau, bedre holdbarhed, nemmere regulering og en elmåler, der nærmest går i slowmotion.
– Det er selvfølgelig besparelsen, der er det største gevinst, men de andre fordele betyder også noget. For eksempel at jeg kan regulere hastigheden fra fuld effekt og helt ned til, at vingen bare står og kører langsomt rundt. Det er også dejligt, at de ikke larmer. Nogen gange skal jeg lige tjekke, om de overhovedet kører, for jeg kan næsten ikke høre dem, siger Søren Pedersen.

Bedste på markedet
MHJ Agroteknik har valgt at bruge ebmpapst staldventilator til alle deres energirenoveringer i landbruget, fordi det er den mest effektive og bedst afprøvede på markedet.

– Vi får ventilatoren direkte fra ebmpapst, hvor den er samlet af dele, der er optimeret til hinanden, dvs. at styring, motor og vinger er udviklet til at arbejde sammen i netop denne EC-ventilator. Det giver os et forspring i forhold til vores konkurrenter, der sammensætter dele fra forskellige leverandører, hvilket betyder at de ikke er optimeret til hinanden. Det går ud over effektiviteten, forklarer Jens Jørgensen fra MHJ. Jens Jørgensen oplever en stigende interesse for energibesparendes staldventilation, men det er også tydeligt, at der i øjeblikket ikke er mange penge i branchen. Derfor er det ofte, når svineproducenterne alligevel står foran en udskiftning, at de så vælger den energibesparende model.

Men selvom ventilationsanlægget i stalden ikke er helt udtjent, er der stadig god økonomi i at skifte til EC-ventilation – det viser udskiftningen af de fuldt funktionsdygtige Triac-ventilatorer i svinestaldene i Bjerringbro.

Triac-ventilatorerne har et højt grundforbrug, som er dyrt. EC-ventilatoren kan præstere et større undertryk ved det samme omdrejningstal, så vægventilerne kan åbnes tidligere. Det betyder, at omdrejningstallet kan sænkes, og dermed spares der energi.

Besparelser for mindst 80 mio. kr.
Potentialet for energibesparelser i den danske svineproduktion er enormt, fastslår energirådgiver Kurt Mortensen fra EnergiMidt.

– Der er omkring 10 millioner grise i alle størrelser i de danske svinestalde – søer, smågrise og slagtesvin. De har brug for cirka 82.000 ventilatorer, og med vores kendskab til branchen anslår vi, at det nuværende elforbrug til ventilation ligger på cirka 200 millioner kWh om året. Da man kan spare mindst 50 % ved at skifte til EC, giver det en mulig besparelse på 100 millioner kWh eller 80 millioner kroner. Og det er lavt sat, understreger Kurt Mortensen.

Læs artiklen: Besparelser for mindst 80 mio. kr. i danske svinestalde.

Fakta om EC-staldventilator fra ebmpapst

 • Sparer 50 – 70 procent af energiforbruget
 • Passer til alle eksisterende ventilationsanlæg
 • Optimerede blæservinger giver forøget effekt og lavere støjniveau
 • Lydløs motor og ingen hyletone ved regulering
 • Lave installationsomkostninger
 • Indbygget motorværn og kører på standard HFI-relæer
 • Ventilationseffektivitet fra 30.000 til140.000 kubikmeter pr. kWh
 • Elforbruget til ventilation pr. produceret slagtegris nedbringes til nogle få kWh, hvor gennemsnittet i dag er tæt på 10kWh pr gris pr. år

 


 

Besparelse pr. år

 • Energiforbrug: 99.687 kWh
 • 0,85 kr. / kWh: 84.734 kr.
 • Tilbagebetalingstid: 2,1 år
case

Case Study

EC-ventilator skærer 70% af elforbruget i svinestalden.

Download PDF
Staldventilation i Bjerringbo