Klavs Holst Christensen og Gustav Hellsten læser til maskinmestre og har i et studieprojekt med EC-teknologi halveret strømforbruget for et ventilationsanlæg på Panum. Deres projekt og afsluttende rapport danner nu grundlag for tilsvarende optimering af en stribe af Panums ca. 250 ventilationsanlæg.

De to studerende har opnået den store energibesparelse efter grundig research i ventilationsbranchen, bl.a. hos ebmpapst og Kemp & Lauritzen. Deres studier førte dem frem til, at den mest optimale løsning var at udskifte de to gamle remtrukne AC-ventilatorer i anlægget med to nye energibesparende EC-ventilatorer fra ebmpapst.

Tilbagebetalingstiden for investeringen er kun 1,5 år, og det har fået Panum til at indskrive de studerendes løsningsmodel i energispareplanen for bygningen, fortæller ledende maskinmester i Campus Service Sund, Carsten Mørch.

”Klavs’ og Gustavs resultat har været lidt af en øjenåbner for os. Vi opererer tit med tilbagebetalingstider på både 10 og 20 år, så deres energioptimering med en så kort tilbagebetalingstid har fået os til at indarbejde deres løsning i vores 2020-plan, og vi vil indenfor de kommende måneder bruge deres research og rapport til at sætte lignende renoveringer i gang”, siger Carsten Mørch.

Rotter og mus
Panum ved Rigshospitalet er en kæmpe bygning, der hører til Københavns Universitet og huser Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med alt fra tandlægestuderende til forsøgsstalde med rotter og mus.

Der er omkring 250 ventilationsanlæg på Panum. Nogle er op mod 40 år gamle, andre er blevet energirenoveret undervejs, bl.a. ca. 50 anlæg på etagen med forsøgsstalde, hvor ebmpapst og Kemp & Lauritzen var primus motorer i et stort renoveringsprojekt i 2012, hvor alle de gamle remtrukne ventilatorer blev erstattet med energibesparende ventilatorer.

Dengang skulle udskiftningen gå hurtigt, fordi anlæggene sørgede for ventilation til forsøgsdyrene. Der er anderledes roligt omkring Klavs og Gustavs ventilationsanlæg, der befinder sig i et stålskab i et teknikrum dybt inde i Panum. Anlægget ventilerer et lidt afsides garderobeområde, hvilket gjorde det ideelt til deres studieprojekt.

Grundig research
Selve udskiftningen af de 40 år gamle ventilatorer med AC-motorer og remtræk tog ganske få timer, men inden de kom så langt, var der gået måneder med research for at finde den bedste løsning.

De to studerende rådførte sig med eksperter fra store dele af ventilationsbranchen, for der var mange parametre at tage hensyn til, før de kunne beslutte, hvilke ventilatorer der skulle erstatte de gamle, og hvordan de kunne tilkobles det centrale CTS-anlæg.

Først og fremmest skulle det nye anlæg være energibesparende, men indkøbspris, muligheder for styring og fysisk størrelse af de nye ventilatorer var også vigtig. ”Vi fik hjælp af ebmpapst til at måle effekten på det gamle ventilationsanlæg, så vi kunne beregne energibesparelsen. Det sværeste var at måle hastigheden på flowet fra ventilationsanlægget, for luftstrømme bevæger sig meget overraskende”, konstaterer Klavs.

De brugte en hel dag på målinger af luftstrømmen fra de gamle ventilatorer gennem små huller, de havde boret i ventilationskanalen, og bagefter hjalp ebmpapst dem med at behandle måleresultaterne.

Hos ebmpapst stiller man gerne sin knowhow til rådighed for studerende – enten ved direkte henvendelser som med projektet på Panum eller ved at tage ud og holde foredrag om ventilation og energibesparelser.

”Vi er jo eksperter på vores felt. Vi kan bidrage med den nyeste viden, og overordnet synes vi, det er godt, at de studerende og kommende medarbejdere ude på arbejdspladserne ved noget om ventilation, og hvor man kan spare penge. Og vi vil også meget gerne udbrede kendskabet til EC-teknologi, der i ventilationsverdenens hav af traditionelle AC-motorer er en vigtig nøgle til energibesparelser”, siger markedschef Niels Knokgård fra ebmpapst.

Ventilation er spændende
De to maskinmesterstuderende har endnu ikke haft noget om ventilatorer på deres uddannelse men valgte det alligevel som projekt, fordi der indgår så mange forskellige faglige områder i ventilation.

”Vi kunne godt have lavet et projekt, der f.eks. bare gik ud på at skifte en motor, men vi synes, vi får langt mere faglig viden ud af dette ventilationsprojekt, hvor det har været nødvendigt for os at sætte os grundigt ind i en række områder for at løse opgaven ordentligt, f.eks. strøm, motorer, styring og luftstrømmes bevægelser. Og så er det også vigtigt for os, at det ikke bare er et studieprojekt, men at Panum rent faktisk får værdi af at have os her. Så vi er glade for resultatet på en halvering af strømforbruget til anlægget”, siger Klavs og Gustav. Efter deres research og beregninger besluttede Klavs og Gustav sig for at indkøbe to ebmpapst EC-ventilatorer til at erstatte de udtjente AC-modeller i deres anlæg, og da den store dag for installationen kom, fik de selskab af en tekniker udlånt af Kemp & Lauritzen. Hans ekspertise var især styringen mellem anlægget og det centrale CTS-anlæg – men ud over gode råd og anvisninger, var der ikke meget arbejde til teknikeren, for Klavs og Gustav ville gerne selv have støv i håret og snavsede fingre, som de udtrykker det.

”Som maskinmester vil man gerne selv have skruenøglen i hånden. Ellers er man jo bare ingeniør”, ler Gustav. De nye ebmpapst ventilatorer er nu sat i drift og tilsluttet CTS-anlægger og vil i en periode køre med samme styring som de gamle, døgnet rundt. Derefter reguleres de med ny trykstyring til at køre optimalt i forhold til behovet for ventilation, hvilket erfaringsmæssigt resulterer i endnu større besparelse end beregnet.

 


 

Fakta

  • Besparelse pr. år: 24.460 kr.
  • Tilbagebetalingstid: 1,5 år
case

Case Study

Studerende viser vejen til store energibesparelser på Panum.

Download PDF
Studerende finder energibesparelser på Panum