En webbaseret tilgang til applikationsorienterede ventilatorløsninger

Det er afgørende for systemet som helheds ydeevne og effektivitet, at man vælger den rette ventilatorløsning til den specifikke applikation. Hvis ventilatoren ikke er tilstrækkeligt kraftfuld, leverer den ikke den krævede luftmængde. Hvis ventilatoren er for stor, arbejder den muligvis ikke økonomisk. Webbaserede udvælgelsesværktøjer kan være en hjælp i den forbindelse. De kan betjenes intuitivt, uden at der er behov for at downloade og installere nogen software – det betyder, at udviklingsfolk og producenter, der arbejder inden for luftkonditionering og ventilationsteknologi, hurtigt kan finde den rette ventilatorløsning til deres applikation. Ud over arbejdspunkter og installationsplads kan der også inddrages bæredygtighedsaspekter, livscyklusomkostninger og redundanskrav i forbindelse med udvælgelsesprocessen.


I dag er internetsøgninger en del af hverdagen, og dette gælder også, når man søger efter ventilatorer, der egner sig til en applikation. Det store udvalg af produkter, som motor- og ventilatoreksperten ebm-papst har i sit sortiment, gør det ikke nødvendigvis nemmere at finde den rette løsning, især ikke hvis brugerne ikke har indgående ekspertise inden for ventilationsteknologi og aerodynamik. Derfor videreudvikler vi løbende det gennemprøvede FanScout-udvælgelses-værktøj. Værktøjet fås nu som en webbaseret løsning og kan betjenes effektivt og intuitivt i en browser, så man kan finde den rette ventilator endnu hurtigere. Dette kræver ingen installation, der er ikke behov for opdateringer, og brugerne kan være sikre på, at de altid arbejder med de nyeste data.


Individuelle produktfiltre

De individuelle produktfiltre gør det muligt at indsnævre antallet af egnede ventilatorer i første trin (fig. 1 og 2), idet der f.eks. kan indtastes op til fem arbejdspunkter, der gælder specifikt for en applikation, samt de krævede driftstider. Der findes yderligere filtre for spænding, frekvens, tilslutningstype og den ønskede motorteknologi (vekselstrøm eller EC). Resultaterne indsnævres yderligere gennem specifikationer vedrørende installationsplads, størrelse osv. Ved støjfølsomme applikationer er der også mulighed for at angive det tilladte støjniveau.

RadiPac-centrifugalventilatorer fås for eksempel i forskellige udgaver (fig. 3). Om brugerne vælger de nye RadiPac C Perform-ventilatorer eller de gennemprøvede varianter, afhænger af arten og varigheden af brugen, den krævede luftydelse, det ønskede hastighedsinterval, trykforhold i applikationen og de tilladte støjemissionsniveauer. Det valg bliver brugeren klædt på til at træffe med udvælgelsesværktøjet, fordi alle filtre kan indstilles individuelt.

Udvælgelsesværktøjet beregner automatisk, om det er bedst at vælge en enkelt ventilator eller flere ventilatorer, der drives parallelt i en FanGrid (fig. 4). Brugerne kan også angive det maksimale antal ventilatorer, der kræves, og medtage redundanskrav. Programmet viser dem i så fald, hvor mange ventilatorer der kan slukkes for, samtidig med at den krævede luftgennemstrømning opretholdes. Der er i den forbindelse to vigtige punkter, der skal tages i betragtning: For det første skal de resterende ventilatorers reserve være stor nok til at kompensere for den manglende luftmængde fra de ventilatorer, der ikke er i brug. For det andet skal der også være en måde, hvorpå der kompensere for den luftmængde, der strømmer tilbage via ventilatorerne i tomgang. Der skelnes mellem varianter med og uden tilbagestrømning. Dette viser FanScout ligeledes.

Fig. 1: For at indsnævre antallet af egnede ventilatorer findes der en række individuelle produktfiltre. (Copyright: ebm-papst).
Fig. 2: Resultatet giver et godt overblik over de ventilatorer, der er under overvejelse, og der kan hurtigt træffes et valg.

 


Sammenligning af detaljer

Når filtrene er blevet fastlagt, beregner FanScout, hvilke løsninger der opfylder kriterierne. Den foreslår dog ikke blot de mest velegnede ventilatorer, men angiver også, hvor mange ventilatorer der skal til for at opfylde anvendelseskravene på den mest energieffektive måde. Alle relevante produktdata vises og kan sammenlignes direkte, herunder data om arbejdspunkt, dimensioner og specifikke måledata. Når den foreløbige udvælgelse er gennemført, er næste trin at se på detaljerne. Alle de foreslåede ventilatorers produktegenskaber kan nu sammenlignes med hinanden: De bedste værdier fremhæves i forbindelse med udvælgelsen og kan downloades, hvis det er nødvendigt. Der kan vises støj- og luftydelsesdiagrammer for op til fem forskellige ventilatorer, hvilket kan være en hjælp ved den videre udvælgelse.

De brugere, der ønsker flere tekniske detaljer om den enkelte ventilator, kan benytte sig af eksperttilstanden (fig. 5). I denne tilstand vises f.eks. effektivitetskurver eller FEI (Fan Efficiency Index eller ventilatoreffektivitetsindeks), dvs. forholdet mellem den elektriske tilgangseffekt for en (fiktiv) referenceventilator og den elektriske tilgangseffekt for den faktiske ventilator, der overvejes, som isolinjer for at muliggøre en endnu mere detaljeret udvælgelse.

Fig. 3: Om brugerne vælger de nye RadiPac C Perform-ventilatorer med køleluftledemoduler eller de gennemprøvede varianter med en åben støttebøjle, afhænger af arten og varigheden af brugen, den krævede luftydelse, det ønskede hastighedsinterval, trykforhold i applikationen og de tilladte støjemissionsniveauer.
Fig. 4: Udvælgelsesværktøjet beregner automatisk, om den rette løsning til applikationen er en enkelt ventilator eller flere ventilatorer.

Livscyklusomkostninger og bæredygtighed

For at gøre evalueringen af de forskellige muligheder endnu mere informativ for brugerne er det også muligt at fastsætte livscyklusomkostningerne for den kombination, der overvejes (fig. 6). Dette indebærer multiplikation af strømforbruget for hvert arbejdspunkt vha. driftstid og udgifterne til elektricitet samt beregning af det samlede beløb. Resultatet udgør systemets rent driftsmæssige udgifter over en nærmere bestemt periode. Der kan også bruges konkurrerende ventilatorer til sammenligning. Hvis udgifterne til indkøb, installation og individuel service også indlæses, vises de samlede udgifter for ventilatoren eller FanGrid over tid. Det giver brugerne en solid oversigt over udgifter allerede i denne tidlige planlægningsfase, hvilket udgør et pålideligt grundlag for investeringsbeslutningerne. Derudover står alle datablade og driftsvejledninger til rådighed på flere sprog i downloadområdet.

De brugere, der er på udkig efter en særligt ressourceeffektiv ventilator, finder også det, de søger, idet bæredygtighedsrapporten (fig. 7) gør det nemt at sammenligne ventilatorer. CO2-emissioner fastsættes via ventilatorernes energiforbrug, der beregnes automatisk, og vises i en overskuelig tabel. Resultatet beskriver CO2-emissionerne for et produkt i hele dets levetid og pr. år.

Fig. 5: Dem, der ønsker flere tekniske detaljer om den enkelte ventilator, kan bruge eksperttilstanden. (Copyright: ebm-papst)

Deling af resultater og hjælp til at forme fremtiden

Resultaterne fra udvælgelsesværktøjet kan deles med andre når som helst. Dette kan gøres direkte med Share-knappen (del), f.eks. med det formål at bruge resultaterne som grundlag for drøftelser på et møde. Udvælgelsen kan også gemmes i et tydeligt format, der kan udskrives via eksport til en pdf, og deles med kolleger. Eftersom FanScout vil blive videreudviklet yderligere, kan enhver bruger anvende Feedback-knappen og dermed være med til at forme fremtiden for dette praktiske udvælgelsesværktøjer med forslag og anmodninger.

Link           www.ebmpapst.com/fanscout

Fig. 6: Beregningen af livscyklusomkostninger kan bruges til sammenligning af omkostningerne på lang sigt for de foretrukne ventilatorer. (Copyright: ebm-papst)
Fig. 7: FanScout kan også give oplysninger om ressourcebesparende ventilatorløsninger.

Om ebm-papst

Ebm-papst Group er en familiedrevet virksomhed med hovedsæde i Mulfingen i Tyskland og er verdens førende producent af ventilatorer og motorer. Siden grundlæggelsen i 1963 har den teknologiske leder sat standarden i branchen på verdensplan med sine kernekompetencer inden for motorteknologi, elektronik, digitalisering og aerodynamik. Ebm-papst tilbyder bæredygtige, intelligente og skræddersyede løsninger til så at sige alle krav inden for ventilation og motorteknologi.

I regnskabsåret 2022/23 genererede koncernen en omsætning på 2,54 milliarder euro. Virksomheden beskæftiger lidt under 15.000 mennesker fordelt på 30 produktionssteder (f.eks. i Tyskland, Kina og USA) og 50 salgskontorer fordelt over hele verden. Ebm-papst sætter standarden i næsten alle sektorer, f.eks. inden for ventilation, luftkonditionering og køleteknologi, opvarmningsteknologi, informationsteknologi, maskinteknik, intern logistik og medicinsk teknologi.