“Det eneste jeg er ked af er, at vi ikke har gjort det noget før!”, siger ejendomsinspektør Claus Münster, der har stået i spidsen for energirenoveringen i Aalborg Storcenter. Den forventede energibesparelse på ca. 250.000 kWh om året. Investeringen er tjent hjem på 4,3 år.

I alt 102 gamle ventilatorer i centrets butikker er erstattet af energibesparende EC-ventilatorer fra ebmpapst. Udskiftningen var færdig i oktober 2014, så der er kun udført målinger på energibesparelsen i et par måneder. Men tallene er entydige og stærkt opløftende, fortæller Claus Münster:

“Vores totale elforbrug til ventilation er faldet med ca. 20.000 kWh pr. måned, hvilket svarer til ca. 30 procent. Og da vi ikke sideløbende har lavet andre ændringer ved ventilationen, kan vi beregne, at forbruget til de 102 ventilationsanlæg i vores lejemål er halveret.” Udover den store energibesparelse betyder de nye ventilatorer også billigere drift og et bedre indeklima med mindre støj og bedre luftskifte hos de 75 lejere i centret. De skrottede ventilatorer var fra 1996, da Aalborg Storcenter blev bygget. Anlæggene kostede ca. 30.000 kr. om året at vedligeholde og havde mange driftstimer, ca. 3.000 timer om året.

Forsøg banede vejen
Det var energieksperter fra Kemp & Lauritzen (tidligere Glenco), der i 2013 gjorde ATP Ejendomme opmærksomme på, at der kunne være penge at spare ved at skifte til ebmpapsts moderne ventilatorteknologi, hvor motor, ventilator og styring er bygget sammen i en energieffektiv enhed, der er let at installere og regulere.

Det blev besluttet at udføre nogle forsøg med ebmpapst-ventilatorer i et par af ventilationsanlæggene, og Claus Münster og tekniker Bengdt Hansen i Aalborg Storcenter havde efterfølgende svært ved at tro på måleresultaterne. De viste besparelser på mere end 50 procent. De skyndte sig at tage fat i energirådgiver Keld Pedersen fra Energi Nord og ingeniør Leo Helmer fra ingeniørfirmaet Kærsgård Andersen, der gennemgik måleresultaterne og efterfølgende hjalp til med at få beskrevet opgaven.

“Det var nogle vældig lovende måleresultater. Ventilator-leverandøren ebmpapst stillede deres ekspertise til rådighed og var en stor hjælp, da jeg gik ind i beregningerne på projektet. Sammen nåede vi frem til, at vi skulle et par størrelser op til en ventilator, der passede bedre til de faktiske forhold med hensyn til tryk og luftmængde, men det gjorde kun projektet endnu bedre”, fortæller ingeniør Leo Helmer. Opgaven kom i udbud og blev vundet af det lokale Ib Andersen Ventilation. Og udskiftningen blev planlagt til perioden august – oktober 2014. Efter sommerferien og før julehandlen satte ind.

“Det var lidt af et puslespil at udskifte så mange ventilatorer over så kort tid. Vi skulle ind i alle butikker og bestræbte os på, at gøre en butik færdig ad gangen, så vi generede mindst muligt. Det tog typisk en dag i hver butik”, fortæller Claus Münster.

Ventilationsanlæggene arbejder med frisk luft fra taget blandet med recirkuleret luft fra lejemålet. Der tilsættes køl eller varme alt efter butikkens aktuelle behov, og ventilatorernes hastighed reguleres af et CTS anlæg.

“De gamle ventilatorer havde en meget ineffektiv hastighedsregulering, mens de nye fra ebmpapst har indbygget styring og kun behøver et 0-10V signal for at kunne reguleres. Det giver en meget mere præcis styring, og det er simpelthen så ukompliceret, at jeg har svært ved at få armene ned. Jeg kan stærkt anbefale alle, at man kommer i gang med udskiftning”, siger Claus Münster.

 


 

Besparelse pr. år

  • Energiforbrug: 250.000 kWh
  • 1,30 kr./kWh: 192.000 kr.
  • Tilbagebetalingstid: 4,3 år
case

Case Study

Aalborg Storcenter halverer udggiften til ventilation i butikkerne.

Download PDF
Aalborg Storcenter halverer elforbrug til ventilation