AxiEco

Den støjsvage ErP-kompatible AxiEco Protect aksial ventilator sikrer optimal effektivitet, selv når man håndterer høje modtryk.


Topydelse under pres

Forestil dig en atlet der selvsikkert præsterer bedst, når alle andre for længst har givet op. Den nye AxiEco Protect aksialventilator er lige sådan. Det er nemlig, når den er under pres, at den virkelig viser, hvad den kan. Den tåler høje modtryk, hvilket gør den virkelig alsidig, effektiv og støjsvat.

Som et resultat af dens funktionalitet er AxiEco Protect stabil under tryk og er derfor ideel til brug i køle-, ventilations- og klimaanlæg, såvel som maskinteknik.

De vigtigste produktfordele:

  • Sublim effektivitet på grund af den optimerede vingegeometri, selv når den er anvendes med en kort indløbsdyse.
  • Stejl volumen/trykkurve, hvilket betyder fremragende trykstabilitet i hele arbejdsområdet.


AxiEco og ERP

Med de kommende ErP20 krav til effektivitet, ligger alle de nye AxiEco produkter pænt over de forventede minimumskrav.

Når disse nye krav træder i kraft, vil det betyde at rigtigt mange aksial ventilatorer ikke længere kan CE-mærkes.

Det nye, spændende  og meget anderledes design medfører:

  • Et lydniveau der reduceres med mellem 2 og 6 dB(A) (SPL).
  • Et energi forbrug der falder ca. 18% ift. hidtidige modeller: Samme størrelse og samme opgave.
  • Ved samme energiforbrug er den samlede luftydelse øget med 5 procent.