Siden 2010 har detektorer fra danske Daspos forhindret skibsbrande ved at opspore oliegasser og dampe i maskinrummene på skibe verden over


sensorer daspos

 

Skibsbrande kan udvikle sig katastrofalt. To ud af tre brande opstår i maskinrummet. Af disse skyldes over halvdelen lækager, hvor olie eller gas bliver antændt. Derfor er detektorer, der afslører udslip, vigtigt sikkerhedsudstyr. Siden 2010 har danske Daspos udviklet og produceret detektorer, som ikke kun opfanger olieudslip, men også reagerer på udslip af gasser og dampe fra olie. Det sker ved hjælp af ventilatorer fra ebmpapst, der både giver stor volumen og stort arbejdstryk.


Opfanger usynlige udslip

”Har du en lækage under gulvet i maskinrummet, kan du ikke se det, men kun lugte det. Vores detektor er udviklet til at kunne registrere den slags udslip”, fortæller direktør Torben Jørgensen. Han var med til at grundlægge Daspos efter at have sejlet som maskinmester i mange år. Dengang sad detektorerne inde i de store dieselmotorers krumtaphus. I store maskinrum betød det, at udslip uden for krumtaphuset kun sjældent blev detekteret. På opfordring fra rederiet A.P. Møller gik Torben Jørgensen i gang med at udvikle en detektor til brug i store maskinrum. Resultatet blev Daspos, som foreløbig har installeret over 4.000 detektorer på store fartøjer. En stor del sidder på krydstogtskibe, hvor maskinrummene er så store, at der typisk er monteret mellem 27 og 34 detektorer.

daspos sensorer

 

Daspos har solgt udstyr til over 100 krydstogtskibe, der bl.a. sejler for selskaber under Carnival Group. Også passagerfærgerne fra Danmark til Tyskland og Sverige er udstyret med Daspos-detektorer. På globalt plan sejler mere end 250 skibe med dem.


daspos sensorer

 


Brug for kvalitet

Detektoren er bygget op om en gassensor til at detektere både lugtbare og ikke-lugtbare gasser og dampe fra olier. En kraftig, specialudviklet blæser fra ebmpapst trækker luft ind i gennem et filter af rustfrit stål og måler differenstrykket over filtret. Er der spor af oliedamp eller gas, slår detektoren alarm. ”Vores første detektor var med en blæser af et andet fabrikat, men den kunne ikke tåle mosten ude på Nordsøen. Derfor tog vi kontakt til ebmpapst, som vi vidste havde en blæser med stor volumen. De blæsere, som vores konkurrenter bruger, suger 30-60 liter luft i minuttet. Vores tager 10.000 liter. Det betyder, at den kan dække et større område og er hurtigere til at detektere udslip. Den støjer selvfølgelig også mere, men det betyder ikke så meget i et stort maskinrum”, påpeger Torben Jørgensen og tilføjer, at ebmpapst ikke kun leverer et kendt kvalitetsprodukt, men også er gode at arbejde sammen med.

 

Intet lovkrav om denne type detektor

Lovgivningen kræver kun detektorer til røg, flammer og temperatur. Altså detektorer, der først reager, efter at branden er opstået. ”Der er intet lovkrav om udstyr som vores, der slår alarm, før branden opstår. Men hvis du møder en teknisk chef, som selv har oplevet situationen, går salget nærmest af sig selv”, bemærker Torben Jørgensen. Salget er gået så godt, at Daspos blev kåret som gazellevirksomhed i 2015, 2016 og 2017. I 2016 blev resultatet forbedret med 3.700%, hvilket gjorde Daspos til landsvinder blandt fremstillingsvirksomheder.

 

Base i Herlev og på plads i Seattle

Daspos har hovedkontor i Herlev med en stab på knap ti mand, inklusive Torben Jørgensen og medejer Lars Gerner Lund. Firmaet har en sælger ansat i Seattle på vestkysten af USA. ”Vil du noget seriøst med krydstogtbranchen, skal du være til stede på de amerikanske kyster, hvor der i øvrigt også er mange andre skibe, som er interessante for os. Vi har i en periode været ramt af, at rederierne mødes med krav til ballastrensning og derfor vælger at bruge pengene dér. Til gengæld kan vores detektor tilpasses til nye markeder som kraftværker, raffinaderier og vindmøller. Vi har også en mulighed for at innovere en detektor til de CO2-neutrale brændstoffer, som snart bliver det gængse i skibsbranchen”, siger Torben Jørgensen.


EC Ventilator

  • I detektoren er anvendt en modificeret Ø172 mm IP44. S-Force axialventilator fra ebmpapst. Ventilatoren kan via et PWM-signal styres trinløst fra 1.000 rpm til 7.000 rpm.
  • Ventilatoren er udstyret med et open collector tacho signal, for check af rpm., så dette kan indgå i overvågningen af detektorens funktionalitet.
  • Blæseren kan max. yde 11.700 L/min., og et max. statisk tryk på 850 Pa.
  • Forsynings-spændingen er 24 VDC og max. effekt 70W.

Ventilator sensorer


 

sensorer daspos