Svineproducent Søren Pedersen i Bjerringbro er en glad mand. Han er i gang med at udskifte alle ventilatorer i sine svinestalde med nye EC-ventilatorer fra ebmpapst, og hver gang der skiftes fra gammelt til nyt i en af staldene, noterer han tilfreds, at el-målerens hastighed dykker. Strømforbruget på en stald med 5 gamle ventilatorer er typisk 3 gange højere end på en stald med 5 nye EC-ventilatorer.

Det er MHJ Agroteknik i Bjerringbro, der står for udskiftningen af staldventilationen. I foråret satte virksomheden de nye ventilatorer op i en af Søren Pedersens svinestalde med slagtesvin, og igennem en måned blev strømforbruget målt og sammenlignet med en tilsvarende stald med traditionelle Triac-ventilatorer.

Målingerne viste, at energiforbruget i stalden med ebmpapst-ventilatorerne var 79 procent lavere end i stalden med Triac-ventilation. Her var grisene imidlertid 14 dage ældre end grisene i stalden med de nye ventilatorer, og det har givet et forskelligt behov for ventilation i de to svinestalde. Så besparelsen er formentlig lidt mindre end de 79 procent. Alle involverede i projektet er enige om, at en besparelse på 60-70 procent er et godt bud.

Søren Pedersen sparer 70% med EC i sine svinestalde
Det koster Søren Pedersen 200.000 – 250.000 kr. at udskifte alle sine 43 Triac-ventilatorer til nye EC-ventilatorer. De penge har han tjent hjem igen i løbet af 3 år.

Den præcise størrelse af besparelsen skal afsløres af nye målinger: Der er opsat fjernaflæsningsudstyr på de to stalde, så energiforbruget kan følges hen over et helt hold grise. På den måde kan man bedre sammenligne energiforbruget ved de to typer af ventilatorer.

Passer overalt
ebmpapsts ventilatorer kan monteres i alle fabrikater af ventilationsanlæg, blot skorstensdiameteren passer til ventilatoren. Normalt er det også muligt at genbruge det oprindelige anlægs styring.

Hos Søren Pedersen er der tale om et anlæg, der oprindeligt er fra Funki. Her passede skorstensdiameteren ikke helt, så MHJ Agroteknik har lavet en tilpasning og opsat en lidt mindre skorsten. Det koster fra cirka 6.000 kroner til 13.000 kroner at skifte én ventilator, afhængigt af, hvor mange dele, der skal skiftes og hvor mange tilpasninger, der skal laves.

Hver gang svineproducent Søren Pedersen har sendt et hold grise til slagtning og rengjort stalden, går han i gang med at udskifte staldens ventilatorer.
– Det tager kun 5 timer for 2 mand, så det er absolut til at have med at gøre, siger han tilfreds.

Det koster Søren Pedersen 200.000 – 250.000 kr. at udskifte alle sine 43 Triac-ventilatorer til nye EC-ventilatorer fra ebmpapst. De penge har han tjent hjem igen i løbet af 3 år.

 


 

Besparelsen pr. år

  • Energiforbrug: 99.687 kWh
  • 0,85 kr./kWh: 84.734 kr.
  • Tilbagebetalingstid: 2,1 år
case

Case Study

EC-ventilatorer skærer 70% af strømforbruget i svinestalden.

Download PDF
staldventilation Bjerringbro