Tidligere var det nødvendigt at skrue ned for ventilationen for at kunne holde ud at være på Psykiatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Nu er de larmende ventilatorer udskiftet med næsten lydløse EC-ventilatorer fra ebmpapst.

Det er ikke altid, det er energibesparelsen, som driver et projekt med at udskifte eksisterende ventilatorer med EC-ventilatorer. Det kan også være indeklimaet og dermed arbejdsmiljøet, som skal forbedres, f.eks. ønsker om højere luftskifte eller støjgener, som skal fjernes.

På OUH havde Psykiatrisk Afdeling problemer med støj fra ventilationsanlæggene, selvom det kun var seks år siden, der var installeret nye ventilatorer. Støjgenerne var så massive, at man allerede under indreguleringen af anlægget havde skruet ned for ventilatorernes hastighed for at fjerne støjen. Det betød så til gengæld, at luftskiftet var mindre, og indeklimaet på afdelingen blev dårligt.

– Vi var allerede i dialog med ebmpapst omkring energibesparende EC-ventilatorer blandt andet til køkken, vaskeri og frikølere på hospitalet, og da vi fortalte om problemerne med støj på Psykiatrisk Afdeling, fandt vi ud af, at de også kunne hjælpe os med det, fortæller funktionsleder Jørgen Søfeldt fra OUH.

Fra AC til EC
De i alt 20 ventilatorer i anlæggene på Psykiatrisk Afdeling var traditionelle AC-ventilatorer, hvor omdrejningstallet bestemmes af vekselstrømmens frekvens. Hastigheden bliver reguleret med frekvensomformere, og det er almindeligt, at det giver støj.

Ventilatorerne var ikke særlig gamle – kun 4-6 år – men man besluttede alligevel at teste, om det kunne løse problemet skifte til nye EC-ventilatorer fra ebmpapst.

 

Man startede med at skifte ventilatorerne i ét af de 10 anlæg og så skrue helt op for luftmængden: Det larmede overhovedet ikke. Så der blev hurtigt iværksat en udskiftning af alle AC-ventilatorerne til EC, og Psykiatrisk Afdeling fik igen det luftskifte, de havde behov for – uden støj.Som sidegevinst er der opnået en energibesparelse på 28.000 kWh/år. – fordi de eksisterende ventilatorer var forholdsvis nye, er det en moderat besparelse i forhold til de andre renoveringsprojekter på OUH, hvor der nogle steder spares helt op til 70 % ved at skifte fra AC til EC.

Men de nye EC-ventilatorer sparer alligevel 42.000 kroner om året på elregningen. Investeringen er tjent hjem på 7 år – uden støj og med optimal ventilation på afdelingen.

Mindre støj ved alle hastigheder
Hastigheden for en AC-motor er bestemt af vekselstrømmens frekvens, og der kræver meget energi at regulere ventilatoren op eller ned. EC-ventilatoren bruger permanente magneter til at skabe det magnetiske felt inde i motoren og elektronisk kontrolleret jævnstrøm til at skabe rotationen. Det er funktionsmæssigt et meget mere effektivt design med meget lavere tab.

ebmpapst EC-ventilatorer har integreret motor, styring og ventilatorhjul, og delene er optimeret til hinanden. Det giver først og fremmest store energibesparelser, men også med hensyn til støj hæver EC-ventilatorerne sig højt over alle standarder på markedet. Og det gælder over hele hastighedsområdet – også ved de laveste hastigheder, hvor  AC-motorer kombineret med frekvensomformere ofte støjer kraftigt.

 


 

case

Case Study

OUH: Farvel til støj på psykiatrisk afdeling.

Download PDF
case

Case Study

Samlede energibesparelser på OUH: 450.000 kWh/år.

Download PDF
OUH farvel til støjhelvede