I alt 373 energibesparende EC-ventilatorer fra ebmpapst er nu installeret i Odense kommunes bygninger i forbindelse med energispareprojektet Energy Lean, der afsluttes i år. Besparelsen er beregnet til ca. 850.000 kr.om året inkl. de lavere udgifter til vedligehold og reparation.

”Energy Lean er et femårigt hardcore energiprojekt, hvor vi finder besparelser overalt på el, vand og varme ”, fortæller Troels Groth Harpsøe, projektleder for Energy Lean i Odense kommune.

”En del af besparelserne finder vi ved at skifte til energibesparende ventilatorer i vores bygninger – primært på skolerne, hvor vi med et snuptag har fået både besparelser og bedre indeklima.” De samlede besparelser i Energy Lean løber op omkring 7 mio. kWh om året. Kommunen er bl.a. gået over til LED-belysning overalt, mens optimering af ventilationsanlæggene i kommunens bygninger udgør en anden del af den totale besparelse.

Standardventilatorerne er nu erstattet med energibesparende EC-ventilatorer i næsten alle kommunens bygninger – minus plejehjem og nogle mindre institutioner – en investering, der hurtigt er tjent hjem med en gennemsnitlig energibesparelse på 48 %. Tilbagebetalingstiden er godt 4 år. ”Ventilation er en af de lavthængende frugter, når der skal spares energi. Vi har den tommelfingerregel, at hvis et ventilationsanlæg er mere end otte år gammelt, så kan det betale sig at udskifte de gamle ventilatorer med nye”, fortæller Jakob Rasmussen fra Kemp & Lauritzen i Odense.

Kemp & Lauritsen er entreprenør på ventilationsdelen i Energy Lean og har valgt ventilatorer fra ebmpapst, fordi de både på kvalitet, energieffektivitet og pris opfylder alle krav udstukket af Rambøll, som er rådgivende virksomhed for Odense kommune.

”Vi er i alle tre udbudsrunder til Energy Lean blevet valgt som leverandør af de nye EC-ventilatorer, og det gør os stolte, at vores produkt er markedets bedste både på pris og i et energimæssigt aspekt”, siger Niels Knokgård fra ebmpapst.

Beregninger holder
Rambøll har beregnet besparelserne ved at skifte fra standardventilatorer til nye EC-ventilatorer til 650.000 kr. om året, og dertil kommer en forventet besparelse på vedligehold på 200.000 kr. pr. år. ”Og beregningerne holder”, forsikrer projektleder Rasmus Skov Hansen fra Rambøll.

”De nye ebmpapst ventilatorer giver endda mulighed for at optimere yderligere på sigt. Anlæggene er nemlig sat op til at køre videre fuldstændig, som det kørte før, med samme komfort og luftmængde. Det betyder, at der er mulighed for at spare endnu mere energi med en mere præcis styring f.eks. med CTS.”

Beregningerne af den energimæssige besparelse for hele Energy Lean holder også, understreger projektleder Troels Groth Harpsøe. ”Energy Lean gør det, Energy Lean skal, og vores tiltag giver den forventede besparelse på CO2 og energiforbrug. Det økonomiske regnestykke kan man ikke helt forudsige, da det afhænger af, hvad der fremadrettet sker med priserne på el, vand og varme.”

Odense kommune har investeret i alt 225 mio. kr. i Energy Lean, og efter planen vil investeringen være tilbagebetalt senest i løbet af 15 år gennem færre udgifter til el, vand og varme. Energy Lean kommer dermed ikke til at koste penge for borgerne i kommunen. Fakta ventilationsanlæg

 


 

Fakta ventilationsanlæg

  • Energibesparelse: 431.000 kWh / år
  • 1,50 kr. pr. kWh: 650.000 kr. / år
  • Tilbagebetalingstid: 4,2 år
  • Besparelse vedligehold: 200.000 kr./år
case

Case Study

Odense kommune halverer elforbruget med EC.

Download PDF
Teamet: Jakob Rasmussen, K&L, Niels Knokgård, ebmpapst, Rasmus Storm Hansen, Rambøll og Troels Groth Harpøe, Odense kommune.