Fra AC til EC på OUH: Besparelse: 450.000 kr./år.

En storstilet energirenovering af ventilationsanlæggene på Odense Universitetshospital er ved at være afsluttet. I alt 167 strømslugende AC-ventilatorer er blevet skrottet og erstattet med moderne energibesparende EC-ventilatorer fra ebmpapst, og resultatet er en energibesparelse på omkring 450.000 kr. om året.

Siden projektets start i 2012 er der blevet installeret nye EC-ventilatorer i omkring halvdelen af de eksisterende anlæg. Den endelige beregning af energibesparelsen er endnu ikke færdig, men ud fra de hidtidige resultater regner de tilknyttede miljøkonsulenter hos SE Big Blue med en årlig besparelse på ca. 300.000 kWh. Det svarer til 450.000 kr.

Med knowhow fra ebmpapst
Energirenoveringen blev grundigt forberedt med beregninger af mulige besparelser på anlæggene. Her trak OUH på ekspertisen hos ebmpapst Denmark, der har erfaring fra en stribe af lignende projekter. – Vi lavede energiberegninger på mere end 200 ventilatorer, så hospitalet kunne vælge de mest interessante anlæg med største besparelser, fortæller ebmpapsts markedschef Niels Knokgård, der gennem flere år har arbejdet med renoveringsområdet og overalt fundet overraskende mange besparelser med kort tilbagebetalingstid.

– Det er lidt en aha-oplevelse for mange af vores kunder, at det ikke er nødvendigt at investere i helt nye anlæg for at opnå en besparelse på ventilationen. Det er både hurtigt og nemt at udskifte de gamle standard-ventilatorer med nye EC-ventilatorer, der bruger langt mindre strøm og arbejder mere effektivt.

På Odense Universitetshospital ville de gerne udføre ombygningerne selv, så ebmpapst gav dem undervisning i, hvordan man renoverer et ventilationsanlæg ved at bygge en ny kammerventilator ind i et eksisterende anlæg.

Besparelser op til 70%
Der indgår der en række ventilationsanlæg på det store hospital i projektet, f.eks. hospitalets centralkøkken og de store frikøleanlæg. Besparelserne på de enkelte projekter ligger i et meget bredt spænd – fra 10 procent på Psykiatrisk afdeling, hvor nogle næsten nye standard-ventilatorer, der blev udskiftet på grund af støj, til en besparelse på helt op til 70 procent på udskiftningen af nogle af de ældste ventilatorer.

Den samlede besparelse ligger op mod 35 procent, siger miljøkonsulent Thorbjørn Anstensrud fra SE Big Blue, der sidder og regner på tallene.

– Renoveringsprojektet er ikke helt slut endnu, og derfor kan vi ikke fastslå den endelige besparelse i kroner og ører. Men med udgangspunkt i de 20 nye ventilatorer på Psykiatrisk afdeling, med en gennemsnitlig total systemvirkningsgrad på 0,62 sat i relation til luftmængden, udregner jeg besparelsen på de 167 ventilatorer til at være i omegnen af 300.000 kWh pr. år. Det er et overslag, men det er dog et godt fingerpeg, siger Thorbjørn Anstensrud.

Hospitalet påbegyndte projektet med udskiftning af ventilatorer i 2012 ansporet af den nye energimærkeordning, der i modsætning til tidligere er baseret på det faktiske energiforbrug i stedet for på en beregning.

 


 

case

Case Study

OUH får energibesparelser på 450.000 kWh pr. år med EC-ventilatorer.

Download PDF
case

Case Study

OUH: Nye EC-ventilatorer i kølerummet tjent hjem på 1,7 år.

Download PDF
OUH skrotter dyr ventilation