Effektive ventilatorer fra ebm-papst hjælper med at filtrere byluften i Kiel


Kørselsforbud er stadig på bordet i mange byer på grund overskridelse af tilladte grænseværdier for nitrogendioxid i luften. Luftrensere fra Purevento gør det muligt for kommunerne at filtrere disse skadelige forurenende stoffer ud af den omgivende luft. De har kraftige centrifugalventilatorer fra ebm-papst. Oktober 2020 markerede første gang hvor systemet blev brugt systematisk – i Kiel, delstatshovedstaden i Slesvig-Holsten.

Filtreret luft forhindrer kørselsforbud

Siden 2017 har Purevento arbejdet med at udvikle et mobilt byrengøringssystem. Det Trittau-baserede firma har udviklet modulære, skalerbare luftfilterenheder til forskellige applikationer: Ud over enheder med høj luftgennemstrømning til effektiv håndtering af luftforurenende stoffer, direkte på det sted hvor emissionerne produceres (ved vej), sigter mindre enheder hovedsageligt mod at forbedre luftkvaliteten på andre steder som, f.eks skolegårde, mødesteder, busstoppesteder, sports- og fritidsfaciliteter. Takket være integrerede info-skærme kan enhederne også bruges i offentlige områder som reklamemedier eller til infotainment. Kiels luftrensere kan etableres på en parkeringsplads og blev installeret på et hotspot til trafikrelateret luftforurening – Theodor-Heuss Ringvej. Seks af disse enheder langs den bymæssige motorvej hjælper med at nedbringe risikoen for kørselsforbud i hovedstaden.

kiel luftrensning partikelfilter

Seks mobile luftrensere filtrerer forurenende stoffer ud af luften langs vejen Theodor-Heuss-Ring i Kiel. Foto: Purevento


Masser af kraft, meget lidt støj

Det centrale i byens luftrensere er de fire-trins filterenheder, der fungerer synkront. De sikrer, at 85% af de faste stoffer, såsom fine støvpartikler, og luftformige urenheder, såsom nitrogenoxider, tilbageholdes fra den indsugede luft. Inden for en time renser en enhed fra denne serie op til 60.000 kubikmeter luft. Hver af de to rengøringskamre er udstyret med to kraftige RadiCal centrifugalventilatorer fra ebm-papst. Ventilatorerne giver den nødvendige luftydelse med moderat driftsstøj. De kan styres individuelt og muliggør fjernovervågning i realtid.

Kiels luftrensere er i drift døgnet rundt 365 dage om året. Den respektive renseeffekt styres efter behov under hensyntagen til lokale koncentrationer af luftforurening, som primært bestemmes af trafikmængden og lokale vind- og vejrforhold. Støjniveauet for byluftrensere ligger langt under trafikstøj og tager højde for lovbestemmelser.

Den kraftige RadiCal centrifugalventilator fra ebm-papst leverer den krævede luftydelse til storfiltrering af luftforurenende stoffer i byerne.

radical byluft

RadiCal centrifugalventilator fra ebm-papst. Foto: ebm-papst


 

kiel luftrensning partikelfilter