Mindre er mere:

For at opnå høj luftydelse inden for ventilationsteknologi er store, enkelte ventilatorer ikke længere den foretrukne løsning. I stedet anbefaler vi FanGrids: Flere mindre ventilatorer kombineret for at arbejde parallelt. Disse modulære systemer er meget fleksible og effektive, og redundansen de skaber øger driftssikkerheden. Med et FanGrid har ventilationssystemet altid tilstrækkelige reserver, selvom individuelle ventilatorer ikke er i drift på et givent tidspunkt. FanGrids med energieffektive EC ventilatorer kan også reducere omkostningerne markant.

ebmpapst fangrid energirenovering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mindre, lettere og simpelthen bedre

På denne måde kan de individuelle ventilatorer stables eller arrangeres i rækker for at bruge den tilgængelige plads til størst mulig fordel. Små ventilatorer kræver mindre installationsplads og er lettere at håndtere end én stor ventilator. Takket være sidstenævnte fordel, er transport og installation mindre kompliceret og når en ventilator skal serviceres, kan systemet forsætte med at køre. Hastigheden for de andre ventilatorer justeres for at opretholde konstant luftydelse. Luftfordelingen er meget bedre, når der bruges flere ventilatorer. Opstrøms eller nedstrøms komponenter såsom filtre og varmevekslere får en mere jævn luftstrøm. Dette resulterer i mere effektiv luftfiltrering og forbedret varmeoverførselsydelse.

I dag kan fordelene ved FanGrid udnyttes i en lang række applikationer. Motor- og ventilatorspecialist ebm-papst leverer FanGrid-moduler med RadiPac eller RadiCal centrifugalventilatorer. Flere ventilatorer, der fungerer parallelt sikrer den krævede luftmængde. Aksiale ventilatorer kan også bruges i FanGrids: i dag er flere og flere datacenteroperatører afhængige af ”fri køling”. I Klassiske AHU’er anbefaler vi i stedet centrifugalventilatorer, fordi de er de designet til at arbejde med højere modtryk. Forskellige størrelser med diametere mellem 400 og 560 fås.

 

Energieffektiv EC-teknologi med praktisk lukket loopkontrol

Drivkraften bag FanGrids er moderne GreenTech EC-drev, der fungerer meget energieffektivt både ved fuld og delbelastning, er designet til lang levetid og har trinløs hastighedskontrol. Med over 90% effektivitet leverer motorerne meget mere end hvad effektivitetsklasse IE4 kræver. Flowdesignet bidrager også til øget effektivitet og stille drift.

FanGrid-linjen afrundes af en ny controller fra ebm-papst, der let aktiverer ventilatorer, der fungerer parallelt. Det kræver minimalt ledningsarbejde: alle blæsere er simpelthen forbundet via. Et RS485-MODBUS kabel. Auto-adressering gør idriftsættelse lettere, og individuelle adresser kan justeres direkte. Controlleren har endnu mere at tilbyde. For eksempel har den en 0-10 V grænseflade til justering af hastighed fra 0 til 100 procent. En trykføler på en af ventilatorerne gør styring mulig ved at justere luftydelsen optimalt til skiftende omstændigheder såsom tilstoppede filtre. Temperaturer og hastigheder kan aflæses for individuelle ventilatorer eller bestemte grupper. De relevante status- og fejlmeddelelser overføres direkte til overvågningssystemet. Brugere har altid kontrol over ventilatorerne i et FanGrid og kan om nødvendigt planlægge forebyggende vedligholdelse på deres AHU’er.


Kuber forhindrer tab af installation

Hver centrifugalventilator leveres med afprøvede og støttede beslag og kan installeres i en kube lavet af støbte aluminiumsdele og en støtteplade på indtagssiden. I designfasen af det kubeformede hus blev der taget en nøglefaktor i betragtning, som ofte overses i praksis: installationstab. Hvis ventilatorerne er installeret for tæt sammen, vil de påvirke hinanden. Tommelfingerreglen: Jo større luftmængde der skal flyttes, jo længere fra hinanden skal ventilatoreren være. For at undgå installationstab har FanGrid-modulets kube ekstra generøse dimensioner.

Kuberne kan stables eller arrangeres i rækker i enheden eller trykkammeret. FanGrid adskiller også pålideligt indtags- og tryksider fra hinanden, og kunderne skal kun lukke hullerne på væggen eller huset med skotteplader. FanGrid-moduler levers som plug & play enheder med de tilhørende monteringsbeslag eller som komplette sæt til direkte installation på stedet. Sættene består af ventilatorerne, en luftindgangsgrill, skotteplade, hjørnestik, afstandsprofiler og bolte.

Ventilatorvalg er let

Ebm-papst har et fleksibelt valgsværktøj der hjælper kunderne med at finde deres optimale kombination af ventilatorer: ebm-papst FanScout. Baseret på op til fem forventede driftstider bestemmer denne valgsoftware den mest effektive FanGrid løsning. Mængden af tilgængelig installationsplads, det maksimale antal krævede ventilatorer og krav til redundans kan også tages i betragtning. Til redundansevaluering specificerer softwaren, hvor mange ventilatorer der kan slukkes uden at det går ud over den  krævede luftstrøm. To vigtige aspekter skal overvejes. For det første skal de resterende ventilatorers reservekapacitet være tilstrækkelig til at kompensere for den mængde luft, der ikke leveres af de ikke-fungerende ventilatorer. For det andet skal det også være muligt at kompensere for mængden af luft, der strømmer tilbage gennem de stationære ventilatorer. Der er to varianter: uden tilbagestrømning og med tilbagestrømning. FanScout kortlægger også dette. For at tilføje yderligere vægt til evalueringen af de forskellige muligheder for brugeren, har FanScout en funktion til at bestemme livscyklusomkostningerne for den aktuelle kombination. Dette indebærer at multiplicere ventilatorernes strømforbrug på hvert driftspunkt med driftstiden og elektricitetsomkostningerne og tilføje det samlede beløb. Resultater repræsenterer de faktiske driftsomkostninger ved installation over en specificeret periode. Hvis der også indtastes omkostninger til køb, installation og service, vises FanGrids samlede omkostninger over tid. Dette giver brugerne en realistisk omkostningsvurdering og et pålideligt grundlag for deres investeringbeslutninger.


 

ebmpapst fangrid energirenovering