Silkeborg Kommune har de to sidste år investeret knap 11 millioner kroner i at optimere ventilationsanlæggene i alle sine bygninger, blandt andet ved at skifte til EC-ventilatorer fra Ebmpapst Denmark. Foruden at spare el og varme får kommunen gevinst på CO2-regnskabet

I løbet af bare 365 dage har Silkeborg Kommune fået 149 ventilationsanlæg i de kommunale ejendomme optimeret. De gamle remtrukne AC-motorer er udskiftet med direkte trukne EC-ventilatorer. Driften er nu styret efter fugtbelastningen eller koncentrationen af CO2 i lokalet, og urene på hvert anlæg er erstattet med tyverialarmen.

– Vi har flyttet styringen af anlæggene ud af kældrene og over på internettet, siger Thomas Kjems Lyngvad, ingeniør inden for Energi og Teknik i Silkeborg Kommune og tovholder på projektet med at energioptimere ventilationen. Mindre energi og mindre CO2

De nye ventilatorer og den nye driftsform vil både spare varme og el, henholdsvis 812 MWh og 489 MWh, forventer kommunen. Dertil kommer, at der årligt vil blive udledt 247 ton CO2 mindre. Der er investeret 10,9 mio. kr., og kommunen forventer at spare ca. 1,1 million kroner årligt, så anlæggene tjener sig hjem på under ti år. Den store opgave er blandt andet udført af en lokal entreprenør, HM-Ventilation, Silkeborg, mens Transition ApS, Aarhus, har stået for rådgivning og byggestyring. Ebmpapst Denmark har leveret EC-motorer plus beregninger og rådgivning.

Skubbet i gang af EC-teknologien

Faktisk var det en henvendelse fra Ebmpapst Denmark om EC-motorer, som triggede et pilotprojekt. Det blev udført i 2014 sammen med kommunens servicepartner, Kemp & Lauritzen. – Det var EC-teknologien, der skubbede os i gang. Vi vidste godt, at der var potentiale i at renovere vores ventilationsanlæg, men vi ville gerne have helt styr på, hvad der var muligt, og hvad der kunne svare sig. Derfor udvalgte vi sammen med Kemp & Lauritzen ti typiske anlæg for at få et helhedssyn på, hvad vi burde energirenovere, fortæller Thomas Kjems Lyngvad. Pilotprojektet blev udført på regning og med åbne kalkulationer, så kommunen derefter kunne lave sin egen model til at beregne, hvor det kunne betale sig at sætte ind.

Driftstiden skulle ned

– Temperaturen og den tid, anlægget kører, er en kæmpe faktor. Vi har haft en tendens til at ventilere et par timer før, børnene kommer, og også efterventilere et par timer, for en sikkerheds skyld.

De fleste anlæg i vores børnehaver er faktisk bygget rigtig godt og er ikke store energislugere. Så det har mere handlet om at reducere driftstiden, påpeger Thomas Kjems Lyngvad. Foruden at skifte fra remtrukne ventilatorer til direkte trukne har kommunen derfor fokuseret på styringen af anlæggene. Ud med de gamle ure og ind med Internet of Things. Thomas Kjems Lyngvad fortsætter:

– Vi har ofret lidt mere på automatikken. Løn er en stor post i vores organisation, så det gælder om at få mest muligt for lønkronerne. Selvfølgelig er det mange penge at smide 25.000 kroner til automatik i hvert anlæg. Men kan vi spare lønkroner, fordi hver medarbejder nu kan dække flere anlæg, så er pengene givet godt ud. Nu får vi alarm via internettet og kan fra en smartphone komme i kontakt med hvert eneste anlæg. Vi behøver ikke nødvendigvis at skulle ud på adressen, når vi får en alarm, men kan på distancen tage et første kig.

Tyverialarm og ventilation

Hvad angår styringen, har kommunen fjernet urene og i stedet koblet ventilationen på tyverialarmen. Så når den første medarbejder møder om morgenen og kobler tyverialarmen fra, bliver ventilationen samtidig sat i gang. Og omvendt til aften.

Samtidig er driften styret efter indholdet af CO2 eller fugtbelastning i rummet. Så når alle ungerne i børnehaven er ude på legepladsen, går ventilationen automatisk ned på et lavere niveau. På skolerne er samme teknologi med til at spare betragteligt i de faglokaler, som kun er i brug en del af skoledagen.

Disse fremskridt kunne også være opnået med de gamle AC-motorer, men det ville kræve, at der blev bygget frekvensomformere på. Samtidig støjer EC-motorer næsten ikke – hvilket også er blevet bemærket af personalet på flere institutioner.

Renoveringen af ventilationen er del af et større kommunalt projekt, hvor Silkeborg har afsat i alt 100 millioner kroner til energibesparelser. Således er al parkbelysning i øjeblikket ved at blive skiftet ud med LED

 


 

Fakta ventilationsanlæg

  • Energibesparelse: 213.600 kWh/år
  • CO2-besparelse: 247 ton/år
case

Case Study

Silkeborg kommune får gevinst på energi og CO2.

Download PDF
Evaluering af projektet i Silkeborg